Mình thấy trên các diễn đàn, mạng xã hội, facebook hay có từ RIP. Vậy các bạn biết R.I.P là viết tắt của chữ gì không?

Đáp:

R.I.P.= Rest in Peace = tiêu diêu nơi miền cực lạc hoặc Ngậm cười nơi chín suối.

Đối với các nước nói tiếng Anh thì người ta hiểu là Rest In Peace (động từ nguyên mẫu không có to để đầu câu là mệnh lệnh cách nên phải dịch là HÃY yên nghỉ).

Có thể bạn quan tâm